Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[Hoạt Động - PVE] Cốt Truyện và Thử Thách Vô Tận

Liên Minh Bóng Tối - Kiệt Tác Nhập Vai Phong Cách Quý's Tộc Số 1 Châu Á 2018

Kính thưa các Quý tộc!

Lố Kỳ xin được giới thiệu đến các Quý tộc phó bản Cốt Truyện và Thử Thách Vô Tận.

I. Phó Bản Cốt Truyện

Các quý tộc bấm vào "Hằng Ngày" và chọn phó bản "Cốt Truyện" giao diện phó bản sẽ hiện ra.

[Hoạt Động - PVE] Cốt Truyện và Thử Thách Vô Tận - 1

Các quý tộc chọn "Quét PB" để nhận thưởng trực tiếp hoặc "Vào Phó Bản" để đánh boss.

[Hoạt Động - PVE] Cốt Truyện và Thử Thách Vô Tận - 2

Sau khi tiêu diệt 1 đợt quái nhỏ và 1 boss sẽ nhận được phần thưởng.

[Hoạt Động - PVE] Cốt Truyện và Thử Thách Vô Tận - 3

Các quý tộc chọn 1 thẻ để nhận ngẫu nhiêu các phần thưởng "Bộ Sựu Tập Thẻ Quái" và "Trang Bị".

 

II. Thử Thách Vô Tận

Các quý tộc bấm vào "Hằng Ngày" và chọn hoạt động "Thử Thách Vô Tận" giao diện hoạt động sẽ hiện ra.

[Hoạt Động - PVE] Cốt Truyện và Thử Thách Vô Tận - 4

Quý tộc chọn "Quét" để càn quét các tầng đã qua và chọn số tầng khiêu chiến để tiến hành khiêu chiến.

[Hoạt Động - PVE] Cốt Truyện và Thử Thách Vô Tận - 5

Quý tộc sẽ có 2 phút để tiêu diệt 4 boss con.

[Hoạt Động - PVE] Cốt Truyện và Thử Thách Vô Tận - 6

Phần thưởng khi lần đầu tiên vượt ải là "Mảnh Cam Thường" để đổi trang bị cam. Ngoài ra với mỗi tầng vượt qua, các quý tộc sẽ nhận được "Bụi Ấn" dùng để nhận ấn, "Tinh Hồn" dùng để nâng cấp tinh hồn. Vượt càng nhiều ải sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng.

 

Chúc các quý tộc chơi game vui vẻ!

=========================

LIÊN MINH BÓNG TỐI - KIỆT TÁC GAME NHẬP VAI PHONG CÁCH QUÝ TỘC SỐ 1 CHÂU Á

Trang Chủhttps://lienminhbongtoi.vn/
Nạp Thẻ: https://nap.lienminhbongtoi.vn/
Fanpage:  https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/
Tải Gamehttps://lienminhbongtoi.vn/download
Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140