Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh

Liên Minh Bóng Tối - Kiệt Tác Nhập Vai Phong Cách Quý's Tộc Số 1 Châu Á 2018

Kính thưa các Quý tộc!

Sau đây Lố Kỳ xin giới thiệu các phó bản kiếm nguyên liệu để các quý tộc dễ bề chinh chiến.

 

I. Phó Bản Thú Cưỡi

Các quý tộc bấm vào "Hằng Ngày" và chọn phó bản "Thú Cưỡi" giao diện phó bản sẽ mở ra.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 1

 

Các quý tộc có thể chọn "Ghép cá nhân" hoặc "Ghép đội". Sau khi tiêu diệt 4 đợt quái và 1 đợt boss sẽ hoàn thành phó bản.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 2

Tiêu diệt 4 đợt quái

 

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 3

Tiêu diệt boss

Phần thưởng là "Máu Rồng" và "Linh Hồn Rồng" dùng để tăng cấp thú cưỡi.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 4

 

II. Phó Bản Lò Luyện

Các quý tộc bấm vào "Hằng Ngày" và chọn phó bản "Lò Luyện" giao diện phó bản sẽ mở ra.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 5

 

Các quý tộc có thể chọn "Ghép cá nhân" hoặc "Ghép đội". Sau đó tiến vào tiêu diệt 300 quái con.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 6

 

Tiếp tục phá cửa để tiến vào bên trong

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 7

 

Tiêu diệt thêm 150 quái con nữa.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 8

 

Và đánh con boss cuối cùng.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 9

Sau khi hoàn thành phó bản sẽ nhận được "Ngọc Cầu Nguyện", "Ngọc Linh Hồn", "Ngọc HP" và "Ngọc Tiến Hóa" dùng để Rèn trang bị.

 

III. Phó Bản Cánh

Các quý tộc bấm vào "Hằng Ngày" và chọn phó bản "Cánh" giao diện phó bản sẽ mở ra.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 10

 

Các quý tộc có thể chọn "Ghép cá nhân" hoặc "Ghép đội". Sau khi tiêu diệt 6 đợt quái sẽ hoàn thành phó bản.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 11

 

Phần thưởng là "Cánh Tuyết" và "Cánh Rực Lửa" dùng để tăng cấp cánh.

[Hoạt Động - PVE] Phó Bản Thú Cưỡi - Lò Luyện - Cánh - 12

 

Chúc các quý tộc chơi game vui vẻ!

=========================

LIÊN MINH BÓNG TỐI - KIỆT TÁC GAME NHẬP VAI PHONG CÁCH QUÝ TỘC SỐ 1 CHÂU Á

Trang Chủhttps://lienminhbongtoi.vn/
Nạp Thẻ: https://nap.lienminhbongtoi.vn/
Fanpage:  https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/
Tải Gamehttps://lienminhbongtoi.vn/download
Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140