Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện chào mừng 1 tháng ra mắt game

Liên Minh Bóng Tối - Game Nhập Vai Show hàng thả thính hàng đầu Châu Á

Tưng bừng sự kiện chào mừng 1 tháng ra mắt
 

[Sự Kiên] Quà đăng nhập 7 ngày chào mừng 1 tháng ra mắt

Ngày 1 : Ruby*200+ Hồn Pet*2000
Ngày 2 : Thẻ cầu nguyện*1 + Bản đồ thường*10
Ngày 3 : Ruby*300 + Lễ phục mùa đông*7ngày
Ngày 4 : Cánh tuyết*10 + Bản đồ thường*10
Ngày 5 : 500 Ruby + Tinh hồn*3000
Ngày 6 : Máu rồng*10 + Bản đồ thường*10
Ngày 7 : 1000 Ruby + Bụi ấn*5000

--------------------------------

[Sự Kiên] Tri Ân VIP

Vip 3 : Thẻ đi săn*3 + Hồn pet*3000
Vip 5 : Thẻ cầu nguyện*3 + Thẻ exp3*1 
Vip 7 : Quà cánh trung cấp*1 + Rương kỹ năng tím*1
Vip 9 : Rồng 3 đầu*7 ngày, Quà nhân vật I*1

--------------------------------

[Sự Kiện] Nạp đúng mốc 3 Ngày

1.100: Ruby*500 +  Thỏi Vàng*20 (10 lần)
2.250: Ruby*1000 +  kim loại viễn tưởng ( 7 ngày) (5 lần)
3.500 : Ruby*1500 +  Con đường cuồng bạo ( 7 ngày) (5 lần)  
4.1000 : Ruby*2000 + Tinh Hồn*5000 + Bụi Ấn*10000 (5 lần)
5.2500 : Ruby*5000 + Máu rồng*100 + Linh hồn rồng*20 (3 lần)
6.5000 : Ruby*10000 + Thẻ đi săn*5 + Hồn pet*8000 ( 3 lần)
7.10000 : Ruby*15000 + Ngọc tiến hóa*100 + Ngọc HP*200 ( 2 lần)
8.25000 KC : Ruby 20000 + Cánh chào mừng*30ngày  + Rương Kĩ Năng Cam*1
9.50000 KC : Ruby 25000 +  Tiên Thú vĩnh viễn + Rương kỹ năng cam*2 + 20 Bản đồ cao

--------------------------------

[Sự Kiện] Nạp Liên TIếp 7 ngày mỗi ngày 100kc

 
1.100 KC : Thuốc EXP x2*2 + bản đồ thường*10
2.100 KC : Quà thú sơ cấp *1 + 15 thỏi vàng
3.100 KC : Quà cánh sơ cấp *1 + 15 thỏi vàng
4.100 KC : Quà nhân vật sơ cấp *1 + 15 thỏi vàng
5.100 KC : Quà trang bị sơ cấp *1 + 15 thỏi vàng
6.100 KC : Thẻ đi săn*2 + Hồn pet*3000
7.100 KC : Thẻ cầu nguyện*2 +  Bản đồ cao*1 (Con đường cuồng bạo 30 ngày)

--------------------------------

[Sự Kiện] Đổi đồ 5 Ngày

1.  15 kẹo = 1 thẻ cầu nguyện 10 lần
2.  15 kẹo = 1 thẻ đi săn 10 lần
3.  30 kẹo = 1 Bản đồ cao 5 lần
4.  5 kẹo = 10 cánh tuyết 20 lần
5.  5 kẹo = 10 máu rồng 20 lần 
6.  10 kẹo = 100000 vàng 30 lần

--------------------------------

[Sự Kiện] Tích Nạp 7 Ngày

 
1.50000 :  Rương Kỹ Năng Cam*1 + Thỏi vàng*500 +  Kỵ sĩ địa ngục (Vĩnh viễn)
2.75000 :  Nhẫn truyền thuyết bậc 13 + Thẻ cầu nguyện 10*1 + bản đồ cao*30
3.100000 : Cánh máu (Vĩnh Viễn)*1 + Vũ Khí Truyền Thuyết Bậc 14*1 + Bản đồ thần*5

--------------------------------

[Sự Kiện] KM Vàng + KM 20% Quà sơ cấp, 30% Quà trung cấp

=========================

LIÊN MINH BÓNG TỐI - GAME SHOW HÀNG THẢ THÍNH HÀNG ĐẦU CHÂU Á 2018

Trang chủ: https://lienminhbongtoi.vn/
Landing: https://lienminhbongtoi.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.lienminhbongtoi.vn/
Fanpage:  https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/
Tải Gamehttps://lienminhbongtoi.vn/download
Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140