Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[Sự Kiện] CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER MỚI

Liên Minh Bóng Tối - Game Show hàng thả thính hàng đầu Châu Á

CHUỖI SỰ KIẾN KHAI MỞ SERVER MỚI

 

Sự Kiên ƯU ĐÃI SERVER MỚI Hấp Dẫn

- Nhận Ngay Quà Khi Đăng Nhập Game
- Nạp x2 Giá Trị nạp đầu Tất cả các mốc. 

--------------------------------

[Sự Kiện] Login 3 ngày đầu nhận quà hấp dẫn


Ngày 1 : Lễ Phục Mùa Đông (3 ngày) +  Liên*100 + Minh*100
Ngày 2 : Vàng*100k + Bóng*100 + Tối*100
Ngày 3 : Ngọc cầu nguyện*20 + Thuốc exp*1 + Thuốc chuộc tội*2.

--------------------------------

[Sự Kiên] Nạp Đúng Mốc Nhận Quà Đợt 1

Thời Gian: 2 ngày đầu mở server

Phạm Vi: tất cả các server mới

Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, các Quý Tộc khi nạp Kim Cương vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng

1.100 KC : 500 Ruby + Vàng*200k 
2.250 KC : 1000 Ruby + Quà Thú Cưỡi Sơ Cấp*1 
3.500 KC : 2000 Ruby + Kỹ Năng Lục*1
4.1000 KC : 3000 Ruby +  Cánh Tình Yêu*1 ( 7 Ngày)
5.2500 KC : 5000 Ruby + Vũ Khí Truyền Thuyết Bậc 4*1
6.5000 KC : 10000 Ruby + Cánh Tuyết*20 + Rương Kỹ Năng Tím*1 
7.10000 KC : 15000 Ruby + Tinh Hồn*2000 + Chiến Hồn Tận Thế *1 ( 7 Ngày) 
8.25000 KC : Ruby*25000  + Chiến Xa Tận Thế (30 Ngày) + Ngọc Câu Nguyện*100 
9.50000 KC : Ruby*25000 + Ngọc Linh Hồn*20 + Rương Kĩ Năng Cam*1

--------------------------------

[Sự Kiên] Nạp Đúng Mốc Nhận Quà Đợt 2

Thời Gian: 2 ngày tiếp theo mở server mới

Phạm Vi: tất cả các server mới

Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, các Quý Tộc khi nạp Kim Cương vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng

1.100 KC : 500 Ruby + Thuốc Exp1.5*1
2.250 KC : 1000 Ruby + Sức Mạnh Quỷ*1 ( 1 ngày)
3.500 KC : 2000 Ruby + Cánh Tuyết*20 
4.1000 KC : 3000 Ruby +  Tình Yêu Trong Sáng*1 ( 3 Ngày)
5.2500 KC : 5000 Ruby + Ngọc Cầu Nguyện*25
6.5000 KC : 10000 Ruby + Linh Hồn Rồng*50
7.10000 KC : 10000 Ruby + Cánh Lửa*20 + Pet SS : Panda Chen*1
8.25000 KC : Ruby*10000  + Chiến Thần Tan Thế*1 ( 30 Ngày)  + Cánh Tuyết*50
9.50000 KC : Ruby*15000 + Chiến Xa Tận Thế (Vĩnh Viễn) + Máu Rồng*100

--------------------------------

[Sự Kiên] Nạp Đúng Mốc Nhận Quà Đợt 3

Thời Gian: 2 ngày tiếp theo mở server mới

Phạm Vi: tất cả các server mới

Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, Quý Tộc khi nạp Kim Cương vào game đúng các mốc sẽ nhận được các mốc quà có giá trị lớn

1.100 KC : Ruby*500 + Quà Trang Bị sơ cấp*1 + Vàng*1 Triệu 
2.250 KC : Ruby*1000 +  Máu Rồng*20 + VK Sức Mạnh Cuồng Bạo*1 ( 1 ngày)  
3.500 KC : Ruby*1500 +  Vua Đi Biển*1 + Vàng*3 Triệu  ( 3 lần)
4.1000 KC : Thẻ Cầu Nguyện*2 +  Cánh Ngây Thơ*1 ( 3 Ngày) + Ngọc Cầu Nguyện*20 
5.2500 KC : Ngọc HP*30 +  Tinh Hồn*2000  + Vàng*5 Triệu ( 2 lần)
6.5000 KC : Linh Hồn Pet*2000 +Thẻ Tẩy Pet*50 + Kỵ Sỹ Hào Quang*1 ( 7 Ngày)  
7.10000 KC : Cánh Tuyết*50  + Cánh Lửa*10 + Thẻ Đi Săn*5 + Ngạo Mạn*1 ( 1 lần)
8.25000 KC : Máu Rồng*100 +Linh Hồn Rồng*30 + Áo Con Đương Tơ Lụa*1 (30 Ngày) + Rương Kĩ Năng Cam*1
9.50000 KC : Ngọc HP*200 + Cánh Máu Vĩnh Viễn*1 + Bụi Ấn*20000 + Tinh Hồn*5000 

--------------------------------

[Sự Kiện] Quà Khuyến Mãi 20% Cường Hóa

Phạm Vi: tất cả các server mới

Thời Gian: 3 ngày đầu mở server mới

256 KC = Quà Cường Hóa sơ cấp*1 ( 10 lần)
1520KC = Quà Cường Hóa trung cấp ( 10 lần)
2720 KC = Quà Cường Hóa I ( 5 lần)
4704 KC = Quà Cường Hóa II*1 ( 3 lần)
5760 KC = Quà Cường Hóa III*1 (1 lần)

--------------------------------

[Sự Kiện] Quà Khuyến Mãi 20% Trang Bị

Thời Gian: 2 ngày tiếp theo mở server mới

256 KC = Quà Trang Bị sơ cấp*1 ( 5 lần)
1520 KC = Quà Trang Bị trung cấp ( 5 lần)
2720 KC = Quà Trang Bị I ( 3 lần)
4704 KC = Quà Trang Bị II*1 ( 3 lần)
5760 KC = Quà Trang Bị III*1 (1 lần)

--------------------------------

[Sự Kiện] Quà Khuyến Mãi 20% Thú Cưỡi

Thời Gian: 2 ngày tiếp theo mở server mới

256 KC = Quà Thú Cưỡi sơ cấp*1 ( 5 lần)
1520 KC = Quà Thú Cưỡi trung cấp ( 5 lần)
2720 KC = Quà Thú Cưỡi I ( 3 lần)
4704 KC = Quà Thú Cưỡi II*1 ( 3 lần)
5760 KC = Quà Thú Cưỡi III*1 (1 lần)

--------------------------------

[Sự Kiện] Tích Nạp 7 Ngày
 

1. 50000 : Sức Mạnh Tình Yêu*1(30 Ngày) + Rương Kỹ Năng Cam*2 + Ngọc Cầu Nguyện*300
2.75000 :  Vũ Khí Truyền Thuyết Bậc 7*1 + Giáp Truyền Thuyết Bậc 7*1 + Cánh Ngây Thơ*1 (30 Ngày)
3.125000 : Pet SSS Hermione*1 + Hồn Pet*10000 + Lễ Phục Chào Mừng*1 (Vĩnh Viễn)

--------------------------------

[Sự Kiên] Thu thập chữ "Liên Minh Bóng Tối 2018" đổi quà hấp dẫn

Liên*200 + Minh*200 + Bóng*200 + Tối*200  = Rương kĩ năng Tím*1 = 1 lần
Bóng*100 + Tối*100 + 2018*50 = Rương kỹ năng lam*1 = 1 lần
Bóng*100 + 2018*50 = Rương kỹ năng lục*1 = 3 lần
Liên*100 + Bóng*100 + 2018*30  = Thẻ Đi Săn*1 = 3 lần
Liên*100 + Minh*100 +2018*30 = Thẻ Cầu Nguyện*1 = 3 lần
Minh*50  = Máu Rồng*5 =  10 lần
Tối*50  = Ngọc Cầu Nguyện*5 =  10 lần
Liên*50 = Cánh Tuyết*5 =  10 lần
Liên*50 + Minh*50 = Hồn Pet*500 = 10 lần
Liên*20 + Tối*20 = 50k Vàng ( 20 Lần)


[Sự Kiện] CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER MỚI - 1

=========================

LIÊN MINH BÓNG TỐI - GAME SHOW HÀNG THẢ THÍNH HÀNG ĐẦU CHÂU Á 2018

Trang chủ: https://lienminhbongtoi.vn/
Landing: https://lienminhbongtoi.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.lienminhbongtoi.vn/
Fanpage
 https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/
Tải Gamehttps://lienminhbongtoi.vn/download
Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140