Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Khai Mở Server Mới Đợt 1

Liên Minh Bóng Tối - Game Show hàng thả thính hàng đầu Châu Á

CHUỖI SỰ KIẾN TUẦN 2 KHAI MỞ SERVER MỚI ĐỢT 1

 

[Sự Kiên] Tri Ân VIP

Vip 3 : Thẻ đi săn*1 + Thẻ cầu nguyện*1 + Rương kỹ năng lam*1
Vip 5 : Hồn Pet*1000 + Ngọc tiến hóa*50 +Ngọc HP*50 
Vip 7 : Quà cánh trung cấp*1 + Rương kỹ năng tím*1
Vip 9 : Rồng 3 đầu*7 ngày, Tinh hồn*20k

--------------------------------


[Sự Kiện] Nạp Đúng Mốc Nhận Quà

Thời Gian: 3 Ngày đầu của Tuần thứ 2 khai mở server

Phạm Vi: S1-S8

Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, các Quý Tộc khi nạp Kim Cương vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng

1.100 KC: Ruby*500 + Vàng*500k ( 2 Lần)
2.250 KC :Ruby*1000 +  Cánh Tuyết*50 ( 2 Lần)
3.500 KC : Ruby*1000 + Sức Mạnh Tình Yêu ( 3 Ngày) (2 lần)
4.1000 KC : Ruby*2000 + Kim loại viễn tưởng (7 ngày) + Vàng*1m ( 1 lần)
5.2500 KC : Ruby*2500 + Rồng Băng ( 7Ngày) + Cánh Tuyết*100 ( 1 lần)
6.5000 KC : Ruby*5000 + Hồn Pet*2000 + Sức Mạnh Cuồng Bạo ( 7 Ngày)*1 ( 1 lần)
7.10000 KC : Ruby*10000 + Người Có Thế Lực*1  + Vàng*5m ( 1 lần)
8.15000 KC : Ruby*15000 + Hồn Pet*5000 + Rồng 3 Đầu ( 30 Ngày)*1   ( 1 lần)
9.25000 KC : Tình Yêu Trong Sáng*1 ( 30 Ngày) + Cánh Lửa*50  +  Pet Rồng Tiên Parker*1  + Rương Kỹ Năng Cam*1 ( 1 lần)
10.50000 KC : Cánh Chào Mừng *1 ( Vĩnh Viễn) + Thẻ Tẩy Pet*100  + Buff Đòn May Mắn*1 + Buff Đòn Chí Mạng*1 ( 1 lần)

--------------------------------

[Sự Kiên] Nâng cánh nhận thưởng

Thời Gian: 3 Ngày của Tuần thứ 2 khai mở server

Phạm Vi: S1-S8

Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, các Quý Tộc khi nâng cánh sẽ nhận được các mốc quà tương ứng

1.Cấp 91 : Vàng*3 Triệu  + Thẻ đi săn 10*1 +  Cánh Hủy Diệt ( 30 Ngày)*1
2.Cấp 81 : Vàng*2 Triệu  + Máu Rồng*50 + Cánh Máu ( 7 Ngày)*1
3.Cấp 71 : Vàng*1Triệu + Tinh hồn*5000 + Rương Kỹ Năng Tím*1
4.Cấp 61 : Vàng*500k + Mảnh cam thường*100 + Ảo Ảnh Xanh ( 7 ngày)
5.Cấp 51 : Vàng*200k  + Mảnh cam thường*50 + Rương Kỹ Năng Lam*1

--------------------------------

[Sự Kiện] Quà Khuyến Mãi 20% Cánh

Thời Gian: 3 Ngày của Tuần thứ 2 khai mở server

Phạm Vi: S1-S8

1.256 KC = Quà Cánh sơ cấp*1 ( 10 lần)
2.1520 KC = Quà Cánh trung cấp ( 10 lần)
3.2720 KC = Quà Cánh I ( 5 lần)
4.4704 KC = Quà Cánh II ( 3 lần)
5.5760 KC = Quà Cánh III (1 lần)
 

=========================

LIÊN MINH BÓNG TỐI - GAME SHOW HÀNG THẢ THÍNH HÀNG ĐẦU CHÂU Á 2018

Trang chủ: https://lienminhbongtoi.vn/
Landing: https://lienminhbongtoi.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.lienminhbongtoi.vn/
Fanpage
 https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/
Tải Gamehttps://lienminhbongtoi.vn/download
Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140