Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện tuần 2 khai mở server mới Đợt II

Liên Minh Bóng Tối - Game Show hàng thả thính hàng đầu Châu Á

CHUỖI SỰ KIẾN TUẦN 2 KHAI MỞ SERVER MỚI ĐỢT III

 

[Sự Kiên] Quà đăng nhập 7 ngày

Ngày 1 : Ruby*100 + Thuốc EXP x1.5*2
Ngày 2 : Bụi Ấn*500 + Máu Rồng*10
Ngày 3 : Ruby*200 + Barbie Siêu Cấp(3 Ngày)*1
Ngày 4 : Tinh Hồn*2000 + Cánh Tuyết*10
Ngày 5 :  Ruby*300+ Hồn Pet*300
Ngày 6 : Thuốc chuộc tội*5 + Kỹ năng lam*1
Ngày 7 : Vàng*500k + Huyền Vũ (7 ngày)*1

--------------------------------

[Sự Kiên] Nạp Đúng Mốc

1.100 KC : 500 Ruby + Bản đồ thường*10
2.250 KC : 1000 Ruby + Sức Mạnh tình yêu*1 ( 3 ngày)
3.500 KC : 1500 Ruby + Vàng*2tr
4.1000 KC : 2000 Ruby +  Binh đoàn hàng hải*1 ( 7 Ngày)
5.2500 KC : 5000 Ruby + Vàng*5tr
6.5000 KC : 10000 Ruby + Kim cang vô địch*30
7.10000 KC :  Anh em chí cốt + Thẻ tẩy Pet*100 + Sweetie
8.25000 KC : Cánh bá tước ( 30 Ngày)  + Tinh hồn*10k +10 bản đồ cao
9.50000 KC : Đêm bá tước (Vĩnh Viễn) + Bụi ấn*30k + Rương kỹ năng cam *1 + Hồn pet 10000

--------------------------------

[Sự Kiện] Nạp liên tục 7 ngày nhận quà
 
1.250 KC : Thuốc EXP x2*2 + Rương Kỹ Lục*2
2.250 KC : Máu Rồng*50 + Linh Hồn Rồng*10
3.250 KC : Cánh Tuyết*50 + Cánh Lửa Rực*10
4.250 KC : Ngọc HP *50  + Ngọc Tiến Hóa *10 
5.250 KC : Ngọc Cầu Nguyện *50 + Ngọc Linh Hồn*10
6.250 KC : Bụi Ấn*10000 + Tinh Hồn*5000
7.250 KC : Quà pet trung cấp +Thuốc chuộc tội*5 ( Hào Quang 7 Ngày)
--------------------------------

[Sự Kiện] Nâng Lực Chiến Nhận Thưởng

1.300K: Thuốc exp2*2 + Đá hồi sinh*10
2.500K: Ngọc cầu nguyện*50 + Ngọc linh hồn*10
3.700K: Vàng 3tr + Rương kỹ năng tím*1
4.900K: Ngọc HP*150 + Ngọc tiến hóa*200
5.1500K: Thẻ đi săn 10*1 + Rương kỹ năng cam
 

=========================

LIÊN MINH BÓNG TỐI - GAME SHOW HÀNG THẢ THÍNH HÀNG ĐẦU CHÂU Á 2018

Trang chủ: https://lienminhbongtoi.vn/
Landing: https://lienminhbongtoi.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.lienminhbongtoi.vn/
Fanpage
 https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/
Tải Gamehttps://lienminhbongtoi.vn/download
Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140