Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện tuần 3 khai mở server

Liên Minh Bóng Tối - Game Show hàng thả thính hàng đầu Châu Á

 

[Sự Kiên] Quà đăng nhập 5 ngày chào mừng Sohagame Day

Ngày 1 : Ruby*200 + Thuốc EXP x1.5*2
Ngày 2 : Thẻ cầu nguyện*2 + Thỏi vàng*20
Ngày 3 : Ruby*300 + Kỹ năng lam*1
Ngày 4 : Tinh Hồn*2000 + Cánh Tuyết*30
Ngày 5 :  Ruby*500 + Hồn Pet*2000

--------------------------------

[Sự Kiên] Tích Tiêu 2 Ngày

1.200: Thẻ đi săn*2
2.600:  Linh hồn rồng*30
3.1200 : Ngọc HP*100 
4.4000 :  Ngọc Tiến Hóa*50 + Thẻ cầu nguyện*2
5.8000 :  Kim loại viễn tưởng*7ngày + Hồn pet*8000
6.12000 : Rương kỹ năng tím*1 + Bản đồ cao*5
7.18000 :  Nhẫn truyền thuyết bậc 9 + Bản đồ cao*5
8.30000 : Mảnh cam hiếm*2 + Thẻ đi săn 10*1
9.45000 : Ông chú hàng xóm + Quà thú II*1 + Bản đồ cao*10

--------------------------------

[Sự Kiện] Nạp đúng mốc 2 Ngày
 
1.100 KC : Thẻ cầu nguyện*2 + Thỏi vàng*30 (5) 
2.250 KC : Linh hồn rồng*30  + Thẻ đi săn*3 (3)
3.500 KC : Quà thú trung cấp*1 + Thỏi vàng*50 (3)
4.1000 KC : Ngọc HP*150 +  Ngọc tiến hóa*100
5.2500 KC : Thẻ đi săn 10*1 +  Thỏi vàng*100
6.5000 KC : Quà thú cưỡi I*1 + kỵ sĩ địa ngục ( 7 Ngày)  
7.10000 KC : Bản đồ cao*10 + Hồn pet*10000 + Thẻ Cầu Nguyện 10 lần *1
8.25000 KC : Quà thú cưỡi II*1 + Rương Kĩ Năng Cam*1 + Bản đồ cao*30
9.50000 KC : Quà thú cưỡi III*1 + Vũ khí cam cấp 12 + Rương kỹ năng cam*1 + Con Đường Cuồng Bạo* Vĩnh viễn.
--------------------------------

[Sự Kiện] Nạp Tuần Hoàn 2 Ngày

1.150: Thỏi Vàng*10 + Thuốc exp2*1
2.400: Máu rồng*50 + Linh hồn rồng*10
3.800 : Thỏi vàng*20 + Thẻ cầu nguyện*2
4.1500 : Tinh Hồn*5000 + Bụi Ấn*10000 
5.3500 : Quà thú trung cấp*1 + Thỏi vàng*30
6.6000 : Thẻ cầu nguyện*5 + Hồn pet*5000
7.10000 :   Rương kỹ năng tím*1 + Bản đồ cao*10

--------------------------------

[Sự Kiện] Đổi đồ 5 Ngày

1.  15 kẹo = 1 thẻ cầu nguyện ( 5 lần)
2.  15 kẹo = 1 thẻ đi săn (5 lần)
3.  30 kẹo = 1 Bản đồ cao (3 lần)
4.  5 kẹo = 10 cánh tuyết (5 lần)
5.  5 kẹo = 10 máu rồng (10 lần) 

--------------------------------

[Sự Kiện] Tích Nạp 5 Ngày
 
1.50000 :  Rương Kỹ Năng Cam*1 + Thỏi vàng*500 +  Kỵ sĩ hào quang*1 (30 Ngày)
2.75000 :  Quà nhân vật III*1 +  Pet SSS Hermione*1 + bản đồ cao*30
3.100000 : Cánh Chào Mừng (Vĩnh Viễn)*1 + Vũ Khí Truyền Thuyết Bậc 11*1 + Thẻ Cầu Nguyện 10 lần*2

--------------------------------

[Sự Kiện] Quà KM 20% Trung cấp, Quà KM 30% cấp I

=========================

LIÊN MINH BÓNG TỐI - GAME SHOW HÀNG THẢ THÍNH HÀNG ĐẦU CHÂU Á 2018

Trang chủ: https://lienminhbongtoi.vn/
Landing: https://lienminhbongtoi.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.lienminhbongtoi.vn/
Fanpage
 https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/
Tải Gamehttps://lienminhbongtoi.vn/download
Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140