Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[sự Kiện] Chuỗi sự kiện tuần mới tháng 8

Liên Minh Bóng Tối - Game Nhập Vai Show hàng thả thính hàng đầu Châu Á

Tưng bừng sự kiện chào mừng tuần mới tháng 8
 

[Sự Kiên] Bảng Xếp Hạng Nạp 4 Ngày
 

Top1: Cánh  lộng lẫy*vĩnh viễn + Niềm kiêu hãnh+ Hộp đá hồn lv8*3 + Thẻ cầu nguyện10*1 (tối thiểu 25k kim cương)

Top2: Vũ khí lộng lẫy*30ngày + Hộp đá hồn lv8*2+ thỏi vàng*300 (tối thiểu 10k kim cương)

Top 3: Chiến thần tận thế*30ngày + Hộp đá hồn lv8*1 + thỏi vàng*250 (tối thiểu 5k kim cương)

Top 4-6: Hộp đá hồn lv7*2+ Thẻ cầu nguyện*5 + thỏi vàng*200  (tối thiểu 5k kim cương)

Top 7-10: Hộp đá hồn lv7*1 +Thẻ cầu nguyện*5 + thỏi vàng*100 (tối thiểu 2k kim cương)

--------------------------------

[Sự Kiên] Nạp Đúng Mốc 3 Ngày

1.100: Ruby*500 + Hộp đá hồn lv3*10 + Thỏi vàng*10(5 lần)
2.250: Ruby*1000 +  Hộp đá hồn lv3*20 + Thỏi vàng*20 (3 lần)
3.500 : Ruby*1500 + Hộp đá hồn lv4*10 + Thỏi vàng*50(3 lần)  
4.1000 : Ruby*2000 + Hộp đá hồn lv4*20 + Thỏi vàng*100 (2 lần)
5.2500 : Ruby*5000 + Hộp đá hồn lv5*10 + Thỏi vàng*150 
6.5000 : Ruby*10000 + Hộp đá hồn lv5*20 + Thỏi vàng*150
7.10000 :Rồng 3 đầu*vĩnh viễn + Bản đồ cao*10 + Thỏi vàng*200
8.25000: Pet rồng tiên + Rương Kĩ Năng Cam*1 + Ngọc cầu nguyện*500 + Ngọc linh hồn*200
9.50000: Chiến xa tận thế*vĩnh viễn + Rương kỹ năng cam*2 + Ngọc cầu nguyện*1000 + Ngọc linh hồn*300

--------------------------------

[Sự Kiện] Nạp Liên Tiếp 7 Ngày
 
1.250 KC : Thẻ cầu nguyện*1 + Thỏi vàng*10
2.250 KC : Máu rồng*50 + linh hồn rồng*10
3.250 KC : Cánh hủy diệt 7ngày  + Thỏi vàng*10
4.250 KC : Tinh hồn*5000 + Bụi ấn*10000
5.250 KC : Quà cánh trung cấp*1 + thỏi vàng*10
6.250 KC : Rương kỹ năng lam + Thẻ tẩy pet*50 
7.250 KC : Nhẫn cam cấp 9*1 + Thẻ đi săn*5 (Áo bá tước*30)

--------------------------------

[Sự Kiện] Nâng Thú Nhận Thưởng

 
1.Cấp 111 : Quà cường hóa III*1 +  Mảnh cam hiếm*7 + Chiến hồn tận thế*30 ngày
2.Cấp 101 : Quà cường hóa II*1 + Mảnh cam hiếm*6
3.Cấp 91 : Quà cường hóa I*1 +  Mảnh cam hiếm*5
4.Cấp 81 : Quà cường hóa trung cấp + Mảnh cam hiếm*4
5.Cấp 71 : Quà cường hóa sơ cấp  + Mảnh cam hiếm*3

--------------------------------

[Sự Kiện] KM 20% Quà Thú

=========================

LIÊN MINH BÓNG TỐI - GAME SHOW HÀNG THẢ THÍNH HÀNG ĐẦU CHÂU Á 2018

Trang chủ: https://lienminhbongtoi.vn/
Landing: https://lienminhbongtoi.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.lienminhbongtoi.vn/
Fanpage:  https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/
Tải Gamehttps://lienminhbongtoi.vn/download
Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140