Liên Minh Bóng Tối

cài đặt vào điện thoại Landing

[Sự Kiện] OFFLINE LIÊN MINH BÓNG TỐI KHU VỰC MIỀN BẮC - TẠI HÀ NỘI - NGÀY 12/08/2018

OFFLINE LIÊN MINH BÓNG TỐI KHU VỰC MIỀN BẮC - TẠI HÀ NỘI - NGÀY 12/08/2018

Thời gian: 9h49 - 08/08/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER MỚI

CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER MỚI

Thời gian: 9h00 - 13/07/2018Chi tiết >

[sự Kiện] Chuỗi sự kiện tuần mới tháng 8

Chuỗi sự kiện tuần mới tháng 8

Thời gian: 15h28 - 19/08/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện chào mừng 1 tháng ra mắt game

Chuỗi sự kiện chào mừng 1 tháng ra mắt game

Thời gian: 16h23 - 13/08/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện tuần 3 khai mở server

Chuỗi sự kiện tuần 3 khai mở server

Thời gian: 20h19 - 03/08/2018Chi tiết >

[Sự kiện] OFFLINE miền Nam - TP HCM ngày 05/08/2018

OFFLINE miền Nam - TP HCM ngày 05/08/2018

Thời gian: 12h23 - 02/08/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện tuần 2 khai mở server mới Đợt III

Chuỗi sự kiện tuần 2 khai mở server mới

Thời gian: 14h34 - 26/07/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện tuần 2 khai mở server mới Đợt II

Chuỗi sự kiện tuần 2 khai mở server mới Đợt II

Thời gian: 16h37 - 24/07/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Khai Mở Server Mới Đợt 1

Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Khai Mở Server Mới đợt 1

Thời gian: 11h12 - 20/07/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] SERVER MỚI- KHAI MỞ MÁY CHỦ S1 QÚY TỘC

KHAI MỞ MÁY CHỦ S1 - QÚY TỘC

Thời gian: 9h00 - 13/07/2018Chi tiết >
Game SG140